ลงทะเบียนออมสิน 10000 บาทออนไลน์และเช็คผลอนุมัติออมสิน 10000 ล่าสุดวันนี้หรือตรวจสอบกี่วันรู้ผล 2566 • LINE icon Line

สิทธิประโยชน์และขั้นตอนการลงทะเบียนออมสิน 10000 บาท 2566, 2023

จากโครงการมาตรการของรัฐที่จะช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับ บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 โดยเปิดให้ลงทะเบียนออมสิน 10000 บาท โดยในรอบนี้ทางธนาคารออมสินเปิดให้คนที่ต้องการลงทะเบียนออมสิน 10000 บาท สมัครได้ด้วยตัวเองผ่านแอพMyMo รวมไปถึงการเช็คผลอนุมัติออมสิน 10000 บาท ได้ด้วยตัวเอง

เช็คสิทธิ์และเงื่อนไขก่อนการลงทะเบียนออมสิน 10000 บาท 2566, 2023

เงื่อนไขต่างๆจากการสมัครลงทะเบียนออมสิน 10000 บาท

โดยวิธีการลงทะเบียนธนาคารออมสิน สามารถจะลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแอพ MyMo ได้ ซึ่งวงสินเชื่อที่สามารถจะอนุมัติให้ได้ไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำปรกันด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.10% ต่อเดือน และมีระยะเวลาในการผ่อนชำระ 2 ปี 6 เดือน  โดยจะมีระยะเวลาในการปลอดการชำระหนี้ให้ในระยะเวลา 6 เดือนแรก

 • จะต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระจะต้องไม่เกิน 70 ปี
 • จะต้องประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 และจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท
 • จะต้องมีที่อยู่อาศัยที่ชัดเจน สามารถจะติดต่อได้ 

วิธีการลงทะเบียนออมสิน 10000 ผ่านแอพ MyMo

  • สำหรับผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น MyMo แล้ว ให้เลือกเมนู สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก และกดปุ่มสมัคร และในกรณีที่ไม่มีเมนู สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก อาจจะเป็นเพราะคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการกู้ไม่เข้าเงื่อนไข 
  • ให้กรอกเลขหลังบัตรประชาชน จากนั้น จะแสดงรายละเอียดการสมัคร ให้ผู้กู้ตรวจสอบ
  • ให้เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ และทำการตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย 
  • หน้าจอจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยอมรับ ให้ครบทุกหน้า  
  • กรอกรหัส OTP ที่ได้รับและกดยืนยัน
 • จากนั้นหน้าจอจะแสดงรายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 

ลงทะเบียนออมสิน 10000 บาทสินเชื่อออมสิน 10000 กี่วันรู้ผล

ในส่วนของขั้นตอนนี้ เมื่อมีการยื่นเอกสารลงทะเบียนออมสิน 10000 บาท ที่ธนาคารออมสินที่สาขาตามที่ผู้กู้ได้เลือกไว้แล้ว เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะตรวจสอบเอกสารของผู้กู้ก่อน เพื่อการพิจารณาสินเชื่อในอีกขั้นตอน จากนั้นจะแจ้งผลการอนุมัติอีกครั้งทาง SMS โดยจะใช้เวลาประมาณ 3 – 5 วันทำการหลังจากยื่นเอกสารในการกู้เรียบร้อย หากได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารออมสินจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้ทันที

ลงทะเบียนออมสิน 10000 บาทกับวิธีเช็คผลอนุมัติออมสิน 10000 ล่าสุดวันนี้

ในการเช็คผลอนุมัติออมสิน 10000 ล่าสุดวันนี้ จะต้องเตรียมบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้เมื่อตอนที่สมัครลงทะเบียนออมสิน 10000 บาท จากนั้นเข้าไปที่หน้าเช็คผลอนุมัติออมสิน 10000 บาท สามารถจะเช็คได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผลที่จะได้มี 2 กรณีดังนี้

 • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน และผ่านการพิจารณา จะมีรายละเอียดว่า ได้รับสิทธิ์หรือไม่ และหากได้รับสิทธิ์ให้รอการติดต่อจากทางธนาคารออมสิน 
 • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน และไม่ผ่านการพิจารณา จะไม่พบข้อมูล ของเลขที่บัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์นี้ในระบบ