พักหนี้เกียรตินาคิน 2566 ระยะ 3 ช่วยเหลือลูกหนี้สำหรับธนาคารเกียรตินาคิน  • LINE icon Line

เช็คด่วน! รายละเอียดการช่วยเหลือลูกหนี้..พักหนี้เกียรตินาคิน 2566

โควิด-19 ยังอยู่ แต่เรายังต้องไปต่อ.. สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบและต้องการพักชําระหนี้เกียรตินาคินล่าสุดของปี 2566 ก็สามารถเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อไปลงทะเบียนเข้ารับมาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2566 ได้แล้ววันนี้ จะมีรายละเอียดอย่างไรกันบ้าง ไปดูกันเลย

อัพเดต! ขยายเวลาพักชําระหนี้เกียรตินาคิน 2566

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีผลอยู่ในประเทศไทยทำให้ทางธนาคารเกียรตินาคินได้ช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยวิธีการพักชําระหนี้เกียรตินาคินรอบ 3 หรือระยะ 3 โดยให้มีการ ยื่นเรื่องการลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจัดเป็นมาตรการเรื่องการจัดการขยายเวลาพักชําระหนี้เกียรตินาคินของทางธนาคารในการพักหนี้เกียรตินาคิน 2566 

สินเชื่อที่สามารถยื่นพักหนี้เกียรตินาคิน 2566

สำหรับรายละเอียดเรื่องของการพักชําระหนี้เกียรตินาคินรอบ 3 จะมีการจัดสรรเพื่อแบ่งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ออกเป็นกลุ่มสินเชื่อ 2 ประเภทหลัก ๆ  ดังต่อไปนี้

1 กลุ่มสินเชื่อรายย่อยเพื่อขอพักหนี้เกียรตินาคิน 2566 

ช่วยเหลือลูกหนี้ในกลุ่มลูกค้ารายย่อยแบบรายบุคคล โดยมีการปรับเงื่อนไขข้อตกลงรายละเอียดสัญญาใหม่ ให้ลูกค้าสามารถมีสภาพการเงินส่วนบุคคลคล่องได้มากขึ้นท่ามกลางสภาวะทางเศรษฐกิจเช่นนี้

  • ช่วยปรับลดค่างวดหนี้ลง โดยจะให้มีการขยายเวลาพักชําระหนี้เกียรตินาคินให้นานมากขึ้น
  • ให้มีการพักค่างวดหนี้ลงได้ สามารถปรับลดค่างวดและสามารถขยายเวลาพักชําระหนี้เกียรตินาคินให้นานขึ้นได้
  • ช่วยเหลือลูกหนี้พักหนี้เกียรตินาคิน 2566 ในรูปแบบอื่น ๆ แล้วแต่กรณี ซึ่งพิจารณาตามรูปแบบสินเชื่อที่มีการกู้ยืม

2 กลุ่มสินเชื่อธุรกิจเพื่อขอพักหนี้เกียรตินาคิน 2566

แนวทางพักชําระหนี้เกียรตินาคินรอบ 3 ให้การช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ โดยจะมีการพิจารณาไปเป็นรายกรณี อาจจะได้รับการช่วยเหลือลูกหนี้โดยการปรับลดค่างวดและยืดการผ่นอชำระเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบกระแสเงินสดของทางกิจการเป็นสำคัญ เรียกได้ว่าประเมินตามความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้าเป็นหลัก

อีกรูปแบบในการช่วยเหลือลูกหนี้พักหนี้เกียรตินาคิน 2566 จะเป็นการช่วยเหลือตามมาตรการของธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะมีมาตรการช่วยเหลือที่ออกมา ดังนี้

  • สินเชื่อฟื้นฟู ซึ่งเป็นมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ
  • โครงการพักทรัพย์พักหนี้ ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อให้โอนทรัพย์สินเป็นหลักประกันในการพักชำระหนี้

ช่องทางติดต่อสอบถามรายละเอียดพักหนี้เกียรตินาคิน 2566 

สำหรับการขอรับความช่วยเหลือโครงการพักหนี้เกียรตินาคิน 2566 จะต้องมีการยื่นเรื่องด้วยตนเอง เพื่อแสดงเจตจำนงรับความช่วยเหลือ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางธนาคารเกียรตินาคิโดยตรง โทรศัพท์ 02 166 5555