สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน

สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน

 • ไม่กำหนดฐานรายได้
 • ไม่เกิน 0.35% ต่อปี
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

 • LINE icon Line

เงื่อนไขสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน ลงทะเบียนขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดออมสิน 2566

ข่าวเรื่องสินเชื่อสู้ภัยโควิดออมสินเป็นที่จับตามองไม่น้อยเลยทีเดียว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ยังคงอยู่และดูเหมือนว่าจะส่งผลหนักขึ้นเรื่อย ๆ ต่อประชาชนทุกภาคส่วน สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินที่ได้ออกมานั้นก็เป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถนำเงินไปดำเนินการผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้

รายละเอียดเบื้องต้นสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน 

 • ชื่อโครงการ “สินเชื่อสู้ภัยโควิดออมสิน
 • ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินกู้ต่อรายบุคคล
 • วิธีสมัครลงทะเบียน สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินจะต้องดำเนินการทางออนไลน์เท่านั้น โดยผ่านช่องทางแอปพริเคชันของธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อผ่านmymo 
 • รอบการเปิดให้สมัครลงทะเบียนล่าสุดคือตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2566 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
 • ระยะเวลาการดำเนินโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธ.ค. 2566

ขั้นตอนสมัครลงทะเบียนสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน

แน่นอนว่ามีการขอสินเชื่อผ่านmymo ซึ่งหลายคนก็อาจจะมีความสับสนเรื่องของแนวทางขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดออมสินพอสมควร เนื่องจากผู้ที่สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินจะต้องเข้าไปดำเนินการ 2 รอบด้วยกัน โดยจะมีการแบ่งขั้นตอนได้ ดังนี้ 

 1. ขั้นตอนแรก คือจะต้องเข้าไปสมัครลงทะเบียนผ่านการขอสินเชื่อผ่านmymo ให้เรียบร้อย โดยดาวน์โหลดแอปฯมา จากนั้นก็เข้าไปกดสมัครลงทะเบียนขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินได้เลย ธนาคารจะให้วันที่ลูกค้าได้นัดหมาย ซึ่งเป็นวันที่นัดหมายเพื่อเข้ามาในแอปฯเพื่อยืนยันการขอกู้กับทางธนาคารอีกครั้ง 
 2. ขั้นตอนที่สอง ลูกค้าที่ได้รับวันที่นัดหมายแล้วจะต้องเข้ามาวันที่ดังกล่าวเพื่อเข้ามากดยืนยันการขอสินเชื่อผ่านmymo ให้เรียบร้อย หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอนนี้ก็จะยังถือว่ายื่นเรื่องขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินไม่เสร็จสิ้น 

ทำไมต้องมีการจัดสรรให้ดำเนินการผ่านการขอสินเชื่อผ่านmymo 

เนื่องจากลูกค้าที่ต้องการยื่นเรื่องมีจำนวนมาก แต่มีการตกรอบมาจากคราวที่แล้ว ทำให้ต้องเปิดให้ประชาชนสามารถขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินเพิ่มเติมได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สาขาให้บริการที่ธนาคารออมสินเพื่อลดความแออัด นอกจากนี้สาเหตุที่ต้องเข้ามายืนยันตัวตนหลายรอบเพราะลูกค้าที่เข้ามาดำเนินการผ่านแอปฯนั้นมีจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการกระจายตัวเพื่อไม่ให้แอปฯล่มหรือค้างได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างเข้าถึงด้วยเช่นกัน

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

เมืองไทยลิสซิ่ง

 • เงินเดือน 12000 บาท
 • ไม่เกิน 24% ต่อปี
 • อายุ 20-60 ปี

บัตรเครดิตกรุงศรี

 • เงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน
 • ไม่เกิน 16% ต่อปี
 • อายุ 20-65 ปี

สมัครบัตรอิออน

 • เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • สูงสุด 16% ต่อปี
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป