อยากพักชําระหนี้ออมสิน 6 เดือนถึง 2 ปี หรือตรวจสอบข้อมูลพักชําระหนี้ทุกธนาคารล่าสุด [2565/2022]มาตรการโครงการลงทะเบียนพักชําระหนี้ออมสิน รอบ 2 2565

สมัครทันทีเลย

จากสถานการณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ซึ่งส่งผลกับทั้งบุคคลทั่วไปแล้วในบรรดาผู้ประกอบการต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางธนาคารออมสินจึงได้มีมาตรการในการช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงิน การพักชำระหนี้ออมสิน ซึ่งก็จะมีเงื่อนไขต่างๆในส่วนของลูกหนี้ที่ควรจะต้องรับรู้ข่าวสารก่อนทำการลงทะเบียน 2565

ข้อดีและเงื่อนไขการลงทะเบียนพักชําระหนี้ออมสิน 2565

ออมสินพักชําระหนี้ล่าสุด เป็นโครงการพักชำระหนี้ออมสินในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด

เป็นการลงทะเบียนพักชําระหนี้ออมสินรอบ 2 สำหรับลูกหนี้ที่มีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการออมสินพักชำระหนี้ล่าสุดนี้ได้ จะต้องพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ได้รับการควบคุมสูงสุดที่เกิดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 เป็นจำนวน 28 จังหวัดตามที่รัฐบาลประกาศ 2565 โดยจะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ให้ลูกหนี้เข้าเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน
 2. จากนั้นเลือกเมนู ลงทะเบียนพักชำระหนี้ 28 จังหวัด
 3. ให้ลูกหนี้กรอกข้อมูลต่างๆในแบบฟอร์มตามความเป็นจริง ให้ครบถ้วน และถูกต้องให้มากที่สุด
 4. จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินติดต่อกลับภายใน 14 วัน โดยมาตรการในการช่วยเหลืออาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละราย 

ซึ่งลูกหนี้ในแต่ละรายอาจจะได้รับการยกเว้นการจ่ายคืนเงินต้นในระยะเวลา 3 – 6 เดือน แต่ดอกเบี้ยก็ยังคงมีการคิดตามปกติ หรืออาจจะมีการลดดอกเบี้ยให้ แต่อย่างไรก็ตามก็จะเป็นไปตามการพิจารณาอีกที

สมัครทันทีเลย

การพักชำระหนี้ออมสิน ออมสินพักชําระหนี้ถึงเดือนไหน

จากข้อกำหนดที่ให้มีการลงทะเบียนพักชำระหนี้ออมสิน ตั้งแต่ วันที่ 8 มกราคม 2565 เป็นต้นมา โดยการพิจารณาช่วยเหลือจะอยู่ระหว่าง 3 – 6 เดือนซึ่งจะนับไปเมื่อมีการพิจารณาแจ้งมาตรการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือแล้ว โดยประมาณพักชําระหนี้ออมสิน 6 เดือน ก็จะกำหนดถึง เดือนมิถุนายน 2565 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 14 วัน หลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้ว

ใครเข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้ออมสินได้บ้าง

จากการพักชําระหนี้ออมสินรอบ 2 สำหรับจังหวัดพื้นที่สีแดงทั้ง 28 จังหวัดแล้ว นอกจากบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 แล้วในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆสามารถจะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงได้ไหม 

 • ผู้ประการรายย่อยต่างๆ เช่นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม 
 • เกี่ยวกับทางท่องเที่ยว เช่นโรงแรม ที่พักในแหล่งท่องเที่ยว 
 • บริษัทนำเที่ยว หรือรถนำเที่ยว

โดยในที่นี้แนะนำว่าให้ทำการลงทะเบียนไว้ก่อน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในเบื้องต้น อย่างไรก็ตามยังมีโครงการมาตรการในการพักชำระหนี้ เงื่อนไขต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนออกมาเรื่อยๆ

สมัครทันทีเลย

ข้อดีของการเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ออมสิน

 1. ทำให้ยังคงมีเงินหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินชีวิตได้อย่างไม่ตึงเครียดจนเกินไป
 2. การพักชำระหนี้สามารถจะนำเงินส่วนนี้ไปจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นก่อน เพราะแน่นอนว่าในช่วงวิกฤตรายรับของแต่ละบุคคลจะต้องน้อยลง
 3. ไม่ทำให้ต้องไปเป็นหนี้เพิ่ม หรือต้องไปกู้นอกระบบมาเพิ่ม ซึ่งมีโอกาสจะทำให้เป็นจนใช้คืนไม่ได้
 4. อย่างน้อยๆก็ช่วยให้ใครหลายๆคนที่โดนสั่งหยุดงาน หรือเลิกจ้าง ยังพอมีเงินทุนในการทำอาชีพเสริม เพิ่มรายได้