แอพพรอมิส

แอพพรอมิส

 • รายได้ 6000 บาท/เดือน
 • 24-25% ปี
 • อายุ 20-64 ปี

 • LINE icon Line

ไม่มีแอพพรอมิส ก็สมัครพรอมิสออนไลน์ สบายๆ1 วันได้เงิน

แอพพรอมิส เป็นบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อต่างๆ เช่น สินเชื่อเงินด่วนทันใจ ของบริษัท ได้ ซึ่งสามารถจะเข้าระบบพรอมิส ได้ที่หน้าเว็บไซต์ โดยสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสจะเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ไม่ใช่เงินกู้ด่วนนอกระบบ โดยให้บริการโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แอพพรอมิสจึงเปิดโอกาสให้คนที่มีรายได้น้อยดาวน์โหลดหน้าแบบฟอร์มสินเชื่อในเว็บไซต์เพื่อสมัครสินเชื่อได้

เปลี่ยนเรื่องยากให้ง่ายได้ถึงแม้ไม่ได้ใช้แอพพรอมิส 2566, 2023

แอพพรอมิส ขั้นตอนการสมัครพรอมิสออนไลน์และที่สาขา 

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อพรอมิสออนไลน์ สามารถจะสมัครได้ที่จุดบริการใกล้บ้านได้ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งหน้าเว็บไซต์ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและจะต้องมีอายุระหว่าง 20-64 ปี 
 2. จะต้องเป็นบุคคลที่มีรายได้ตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป จะต้องมีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อใช้ยื่นสมัคร
 3. พนักงานประจำรายเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 4. สำหรับพนักงานรายวัน หรือตามสัญญาจ้าง จะต้องมีอายุการทำงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 5. และจะต้องมีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่ง หรือมีสถานที่งานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของแอพพรอมิสด้วย
 6. จะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อแอพพรอมิส

 1. ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
 2. สลิปเงินเดือนล่าสุด 2 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนฉบับตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน กรณีที่มีเงินเดือนออกเป็นราย 15 วัน จะต้องใช้สลิปเงินเดือนตัวจริง ในราย 15 วันให้ครบ 2 เดือนเช่นกัน
 3. หน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ตัวจริง) ที่ต้องการจะให้โอนเงินเข้าให้

เมื่อคุณสมบัติพร้อม และมีเอกสารที่จำเป็นในการสมัครสินเชื่อออนไลน์ครบแล้ว ก็สามารถจะไปยื่นสมัครได้ที่สินเชื่อ Promise สาขาใกล้บ้านได้เลย ใช้เวลาในการอนุมัติและทราบผลภายใน 1-5 วันทำการ รับเงินก้อนโอนเข้าบัญชี ทั้งยังมีวิธีการชำระเงินจากหลากหลายช่องทาง

การแจ้งผลการพิจาณาของแอพพรอมิส 2566

 • กรณีที่สินเชื่อลูกค้าผ่านการอนุมัติ จะมีการโทรแจ้งผลพิจารณาทางโทรศัพท์มือถือ
 • หากลูกค้าสมัครพรอมิสไม่ผ่าน จะมีการแจ้งผลพิจารณาผ่านข้อความ SMS

หากจ่ายพรอมิสผ่านแอพพรอมิสไม่ได้ จะชำระค่างวดอย่างไร

1. สามารถจะใช้บริการให้หักค่างวดผ่านบัญชีอัตโนมัติได้โดยเตรียมเอกสารดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
 • บัญชีธนาคาร (ตัวจริง)
 • แบบฟอร์มคำร้องการหักผ่านบัญชี โดยจะจัดเตรียมไว้ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลที่สาขาพรอมิสใกล้บ้านทั่วประเทศ

2. ลูกค้าที่มีบัตร ATM มีบัตรกดเงินสดออนไลน์ สามารถทำรายการสมัครหักค่างวดผ่านบัญชีอัตโนมัติได้ด้วยตนเองผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพ, ธนคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต โดยไม่ต้องเดินทางไปที่พรอมิส

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

กดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ

 • เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • ไม่เกิน 16-25% ต่อปี
 • อายุ 20-59 ปี

บัตรกดเงินสด ยูเมะพลัส

 • 7,000 หรือ 20,000 บาทต่อเดือน
 • ระหว่าง 19.8-25% ต่อปี
 • อายุ 20-55 ปี

บัตรเครดิตกสิกร

 • เงินเดือนเริ่มต้น 7,000 บาท
 • สูงสุด 16% ต่อปี
 • อายุ 20-80 ปี