เมืองไทยลิสซิ่ง

เมืองไทยลิสซิ่ง

 • เงินเดือน 12000 บาท
 • ไม่เกิน 24% ต่อปี
 • อายุ 20-60 ปี

ประเภทสินเชื่อเมืองไทยลิสซิ่ง หรือเมืองไทยแคปปิตอล 2564,2021

เมืองไทยลิสซิ่ง หรือเมืองไทยแคปปิตอล ที่ปัจจุบันให้บริการสินเชื่อเมืองไทยลิสซิ่ง ซึ่งจะให้บริการกับลูกค้ารายย่อยในพื้นที่ให้บริการของเมืองไทยลิสซิ่ง เพื่อจะช่วยให้มีสภาพคล่องในเรื่องของการประกอบอาชีพด้วย หรือต้องการใช้เงินฉุกเฉิน และให้ได้ดอกเบี้ยลิสซิ่งถูกที่สุด เพื่อจะได้ประโยชน์สูงสุดและผ่อนชำระได้แบบสบายๆ

รู้จักเมืองไทยลิสซิ่งกับประเภทสินเชื่อที่ให้บริการ 2564,2021

 • เมืองไทยลิสซิ่งสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์
 • เมืองไทยลิสซิ่งให้วงเงินสูงสุดเท่าไหร่ สำหรับทะเบียนรถจักรยานยนต์ 3,000 – 100,000 บาท
 • ระยะเวลาที่สามารถจะผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 10 – 50 เดือน โดยจ่ะอนเป็นรายเดือน หรือรายงวดได้ 3 – 4 เดือนต่องวด
 • เมืองไทยลิสซิ่งสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ทุกประเภท
 • เมืองไทยลิสซิ่งให้วงเงินสูงสุดเท่าไหร่ สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 • มีระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 – 80 เดือน
 • เมืองไทยลิสซิ่งสินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตร
 • เมืองไทยลิสซิ่งให้วงเงินสูงสุดเท่าไหร่ สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตร ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
 • ให้ระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 12 – 80 เดือน
 • เอกสารที่จะใช้ในการยื่นสมัครสินเชื่อเมืองไทยลิสซิ่ง
 • รถแต่ละประเภทที่จะใช้ในการขอสินเชื่อ
 • เล่มทะเบียนรถตัวตริง
 • ทะเบียนบ้านตัวจริงทั้งของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • บัตรประชาชนตัวจริงทั้งของผู้กู้ และของผู้ค้ำประกัน
 • เมืองไทยลิสซิ่งสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

เป็นประเภทสินเชื่อที่ให้กับลูกค้าที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ

 • ให้วงเงินสูงสุดถึง 10,000 บาท
 • คิดอัตราดอกเบี้ย 28% – 33% ต่อปี
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานถึง 24 เดือน
 • เอกสารที่ใช้ จะให้กับลูกค้าเก่าที่มีการชำระค่างวดดี โดยใช้ สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ทั้งของผู้กู้ และของผู้ค้ำประกัน  

เมืองไทยลิสซิ่งหรือเมืองไทยแคปปิตอลชำระค่างวดช่องทางไหนได้บ้าง

 1. เมืองไทยลิสซิ่งจ่ายผ่านแอพโมบายแบงก์กิ้ง เฉพาะกับธนาคารที่ร่วมให้บริการ
 2. เมืองไทยลิสซิ่งจ่ายผ่านแอพแอร์เพย์
 3. ลูกค้าสามารถจะจ่ายค่างวดได้ที่เมืองไทยลิสซิ่งสาขาใกล้บ้านได้
 4. ลูกค้าสามารถจะชำระค่างวดได้ที่ตัวแทนต่างๆ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี

ถาม- ตอบ เมืองไทยลิสซิ่งหรือเมืองไทยแคปปิตอล

 • หากต้องการจะเช็คยอดเงินที่ต้องชำระค่างวดเมืองไทยแคปปิตอล
 • สามารถจะเช็คได้ผ่านแอพโมบาย แคปปิตอล ได้
 • หลักเกณฑ์ที่เมืองไทยลิสซิ่งจะใช้ในการอนุมัติสินเชื่อ
 • จะขึ้นอยู่กับการสมัครของแต่ละเป็นประเภท สินเชื่อรถต่างๆ โดยจะขึ้นอยู่กับ อายุของการใช้งาน และสภาพการใช้งานของรถ สำหรับโฉนดที่ดิน จะขึ้นอยู่กับราคาประเมินที่ได้ หรือสินเชื่อบุคคล นาโนไฟแนนซ์ เป็นไปตามเงื่อนไขของสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล 2564
 • กรณีที่ค้างค่างวดเมืองไทยลิสซิ่ง จะต้องทำอย่างไร
 • ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ของเมืองไทยลิสซิ่งได้ที่เบอร์โทร. 02 880 1033  ในวันทำการ หรือไปที่สาชาใกล้บ้านได้ 
 • สินเชื่อเมืองไทยลิสซิ่งใช้เวลาในการอนุมัติกี่วัน
 • ลูกค้าที่สมัครสินเชื่อเมืองไทยลิสซิ่ง ใช้เวลาในการอนุมัติและรอรับเงินสดได้ภายใน 20 นาที โดยจะขึ้นอยู่กับเอกสารที่เตรียมไว้ในการสมัครสินเชื่อ

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

 • เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาทขึ้นไป
 • สูงสุด 12.22% ต่อปี
 • อายุไม่เกิน 60 ปี

สินเชื่อรถยนต์กรุงศรี

 • ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรถ)
 • 3.18%-15.00% ต่อปี
 • อายุ 20-65 ปี

สมัครบัตรเครดิตอิออน

 • เงินเดือน 15,000-20000 บาท
 • ดอกเบี้ย 16-19% ต่อปี
 • อายุ 20-75 ปี