เงินฉุกเฉินคนพิการ

เงินฉุกเฉินคนพิการ

 • รายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
 • ไม่มีดอกเบี้ย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

เงื่อนไขและลงทะเบียนเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ออนไลน์ 2566, 2023 

เงินฉุกเฉินคนพิการ เป็นกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ เปิดให้ลงทะเบียนเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ออนไลน์ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ หรือเงินช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการซึ่งเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ฟรีดอกเบี้ย และไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆ โดยให้ระยะเวลาการผ่อนชำระคืนภายใน 2 ปี และยกเว้นการชำระเงินต้นในปีแรก โดยสามารถจะลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 31 มีนาคม 2566, 2023

รายละเอียดกองทุนเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 บาท 2566, 2023

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 บาท

 • ต้องมีบัตรคนพิการหรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ ที่จะต้องบรรลุนิติภาวะมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • จะต้องมีที่พักอาศัยในปัจจุบันมาแล้วมากกว่า 90 วันขึ้นไป และจะต้องมีสถานที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 บาท
 • จะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับกองทุนเงินสงเคราะห์คนพิการ หรือมีแต่ต้องชำระไปแล้วมากกว่า 60%
 • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

เอกสารที่ใช้ในการกู้เงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ออนไลน์

 • บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมด้วยทะเบียนบ้าน 
 • รายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 บาท
 • ต้องมีแผนที่การเดินทางไปที่พักอาศัยประจำในปัจจุบัน และสถานที่ในการประกอบอาชีพ อย่างละเอียดทั้ง 2 แผ่น
 • กรณีที่ไม่มีชื่อยู่ในทะเบียน ให้ยื่นสัญญาเช่า หรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัยเพิ่มเติม
 • ใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของผู้กู้เอง
 • หากผู้ดูแลคนพิการลงทะเบียนเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 บาทแทนคนพิการ ต้องดูแลมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยจะต้องมีชื่ออยู่บนบัตรคนพิการ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ออนไลน์

 • เข้าสู่เว็บไซต์ 
 • คลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียนขอกู้เงินออนไลน์ กรณีฉุกเฉิน
 • ให้ระบุผู้กู้เงินฉุกเฉินว่าเป็น คนพิการ หรือผู้ดูแลกู้แทน
 • เลือกจังหวัดตามสถานที่ทำงาน หรือตามที่อยู่ปัจจุบัน 
 • ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการที่ลงทะเบียนเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ออนไลน์
 • กดปุ่มดึงข้อมูลคนพิการ ระบบจะแสดงข้อมูลคนพิการขึ้นมา
 • หากผู้ดูแลกู้แทน ให้ใส่หมายเลขบัตรประชาชน ของผู้ดูแล
 • จากนั้นกดปุ่มตรวจสอบข้อมูลการขอกู้ซ้ำ
 • เมื่อตรวจสอบแล้ว สามารถกู้ได้ ให้เริ่มคีย์คำร้อง และระบุข้อมูลคนพิการให้ถูกต้อง
 • ใส่ข้อมูลการทำงานและบุคคลที่ติดต่อได้
 • ใส่รายละเอียดในการชำระคืน จากนั้นให้บันทึก
 • ระบบจะแจ้งเลขที่คำร้องลงทะเบียนเงินฉุกเฉินคนพิการ จากนั้นให้รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ 

เงินฉุกเฉินคนพิการ ให้วงเงินคนพิการได้เท่าไหร่ ตรงนี้จะอยู่ที่ 10000 บาท โดยหากมีข้อสงสัย ต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถจะติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดนั้นๆ

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สินเชื่อ ธ.ก.ส

 • ไม่กำหนด (เฉพาะลูกค้า ธกส)
 • สูงสุด 14% ต่อปี
 • ไม่กำหนดอายุผู้กู้

เงินฉุกเฉินกสิกร

 • เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • ไม่เกิน 19-26% ต่อปี
 • อายุ 20-60 ปี

เทอร์โบมันนี่

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ไม่กำหนดดอกเบี้ย
 • อายุ 20 ไม่เกิน 65 ปี