บัตรกดเงินสดออมสิน

บัตรกดเงินสดออมสิน

 • เงินเดือน 30,000-50,000 บาท
 • ไม่เกิน 28%
 • อายุ 20-60 ปี

 • LINE icon Line

บัตรกดเงินสดออมสิน ธนาคารออมสิน มี 2 แบบ 2023, 2566

บัตรกดเงินสดออมสิน 2566, 2023 ของธนาคารออมสิน จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือบัตรกดเงินสดออมสิน 7000 บาท และบัตรกดเงินสดออมสิน 30000 บาท โดยคุณสมบัติของการใช้งานบัตรไม่แตกต่างกันมาก เพียงแต่วงเงินที่ได้รับอนุมัติ จะมีข้อจำกัดจากรายได้ที่ได้รับต่อเดือน ซึ่งมีผลต่อการอนุมัติวงเงินในบัตร ทั้งยังอยู่ในโครงการสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอก ระบบ 2566 อีกด้วย

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์บัตรกดเงินสดออมสิน ทั้ง 2 แบบ

บัตรกดเงินสดออมสิน 7000 บาท People Card 

ออมสินบัตรกดเงินสด People Card เป็นวงเงินสินเชื่อสำรองใช้ อเนกประสงค์ไม่ง้อเงินกู้ด่วนนอกระบบ ซึ่งธนาคารออมสินจะอนุมัติสินเชื่อให้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท หรือวงเงิน 5 เท่า โดยการสมัครไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน โดยจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 25% ต่อปี และมีสามารถจะจ่ายคืนขั้นต่ำได้แค่ 5% แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรกดเงินสดออมสิน People Card

 • จะต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้ที่มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำ ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี และจะต้องมีอายุการทำงานในหน่วยงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่ประกอบอิสระ หรือเจ้าของกิจการต่างๆ จะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี และจะต้องประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการ หรือธุรกิจนั้นๆ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

บัตรกดเงินสดออมสิน 30000 บาท Prima Card

บัตรกดเงินสดออมสิน Prima Card เป็นวงเงินสินเชื่อบัตรกดเงินสดอเนกประสงค์ที่อนุมัติวงเงินสินเชื่อบัตรกดเงินสดให้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท หรืออนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการสมัครบัตรกดเงินสดออมสินไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยสามารถจะเบิกถอนเงินสดได้ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 25% ต่อปี และสามารถจะจ่ายคืนในจำนวนขั้นต่ำได้แค่ 5% แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรกดเงินสดออมสิน Prima Card

 • ผู้สมัครจะต้องมีมีสัญชาติไทย และอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • พนักงานประจำ หรือผู้ที่มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี และมีอายุการทำงานในหน่วยงานปัจจุบันมาแล้ว ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • ผู้ประกอบอิสระ จะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี และจะต้องประกอบอาชีพมาแล้วตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการธุรกิจต่างๆ มีอายุไม่เกิน 65 ปี และจะต้องมีการดำเนินธุรกิจมาแล้วตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

บัตรกดเงินสดออมสิน pantip มีคำถาม

บัตรกดเงินสดออมสิน กดตู้ไหนได้บ้าง บัตรกดเงินสดธนาคารออมสินสามารถจะทำรายการเบิกถอนเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารออมสินได้ทั่วประเทศ และได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในการทำรายการ จะต้องเลือกรายการกดเงินสดจากประเภทบัญชี “บัตรเครดิต” จึงจะสามารถเบิกถอนเงินกู้ด่วนทันใจได้เลย และไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกถอน

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน

 • มีรายได้ประจำ
 • ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 • อายุ 20-70 ปี

เมืองไทยลิสซิ่ง

 • เงินเดือน 12000 บาท
 • ไม่เกิน 24% ต่อปี
 • อายุ 20-60 ปี

สินเชื่อส่วนบุคคล citi

 • เงินเดือน 20,000 บาท
 • ระหว่าง 13.99-25% ต่อปี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป