ลงทะเบียนรัฐช่วยค่าไฟ ผ่านโครงการช่วยเหลือรับส่วนลด 3 เดือนในปี 2023  • LINE icon Line

รัฐช่วยค่าไฟกี่บาทในช่วงปี 2566-2566

ในปี 2566 สำหรับท่านที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคงจะทราบข่าวเกี่ยวกับรัฐช่วยค่าไฟหรือโครงการรัฐบาลช่วยค่าไฟกันมาบ้างแล้ว หลายท่านก็มีความสงสัยว่าลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการ ทางรัฐช่วยค่าไฟกี่บาท จากการเช็คเงินค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่ารัฐช่วยค่าไฟ 315 บาท ให้กับผู้ลงทะเบียนที่ชำระค่าไฟเต็มจำนวนในแต่ละรอบบิล และในกรณีที่ผู้สมัครมีค่าไฟมากกว่า 315 บาทในเดือนนั้น ๆ ก็จะไม่ได้รับส่วนลดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โครงการรัฐช่วยค่าไฟมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 – กันยายน 2023 

อนึ่ง โครงการรัฐช่วยค่าไฟหรือโครงการลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 3 เดือนมีเงื่อนไขอีกว่าหากผู้สมัครใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยในรอบ 3 เดือน ก็จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามนโยบายโครงการช่วยเหลือของรัฐ แต่ถ้าใช้เกิน 50 หน่วยในรอบ 3 เดือนก็จะได้ส่วนลดไม่เกิน 315 บาทดังที่กล่าวมาข้างต้นแทน

 

โครงการรัฐช่วยค่าไฟ เงินค่าไฟบัตรสวัสดิการเข้าวันไหน?

โครงการช่วยเหลือของรัฐในส่วนของรัฐช่วยค่าไฟนั้น ผู้ลงทะเบียนจะได้รับส่วนลดเป็นเงินไม่เกิน 315 บาท หลายคนก็อยากรู้ว่าเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการเข้าวันไหน ซึ่งจะเข้าวันที่ 18 ตุลาคม 2566 แต่ถ้าใครที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทางรัฐช่วยค่าไฟก็จะให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี ดังนั้น ใครที่ยังไม่ได้เช็คค่าไฟในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาก็ให้รีบเช็คโดยด่วน รวมถึงเช็คเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยว่าเงินเข้าหรือไม่ หากเงินไม่เข้าก็ควรติดต่อธนาคารหรือ กฟภ. ทันที ทั้งนี้ การเปิดโอกาสให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 3 เดือนถือว่าได้ช่วยเยียวยาให้คนกลุ่มนี้ประหยัดเงินในกระเป๋ามากขึ้น เพราะอย่างทีทราบกันดีว่าค่าไฟเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ๆ ต้องชำระทุกเดือน หากไม่มีซึ่งโครงการรัฐช่วยค่าไฟแล้ว อาจลำบากได้ อนึ่ง ท่านที่สนใจรัฐช่วยค่าไฟ สามารถดูขั้นตอนหรือวิธีการสมัครได้ที่เว็บไซต์ กฟภ. 

 

โครงการรัฐช่วยค่าไฟ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไหม?

หากเราได้ติดตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่ง 2566 โครงการเที่ยวด้วยกัน โครงการเราชนะ หรือโครงการช่วยเหลืออื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวมา จะสังเกตได้ว่าโครงการเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างดี แต่สำหรับโครงการรัฐบาลช่วยค่าไฟหรือรัฐช่วยค่าไฟ หลายคนอาจคิดว่าไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่หากมองดี ๆ แล้วจะพบว่าการที่รัฐช่วยค่าไฟที่ให้ส่วนลดถึง 315 บาท หากผู้ถือบัตรคนจนใช้ค่าไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยในช่วง 3 เดือนติดต่อกัน ถือได้ว่าเป็นกระกระตุ้นเศรษฐกิจได้เช่นกัน เนื่องด้วยเงินจากโครงการรัฐช่วยค่าไฟจะถูกนำไปใช้จ่ายเป็นค่ากินอยู่หรือซื้อสินค้าอุปโภคได้มากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มคนที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการหากไม่นำเงินไปใช้จ่าย อาจเก็บไว้ออมเงินก็ถือว่าเป็นสิ่งทีดี่เช่นกัน เพราะเงินออมในระยะยาวจะทำให้การใช้ชีวิตดีกว่าคนที่ไม่มีเงินเก็บเลย ฉะนั้น โครงการรัฐช่วยค่าไฟหรือโครงการลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 3 เดือนจึงถือว่าเป็นโครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยให้คนไทยมีเงินเก็บมากขึ้นได้