ลงทะเบียน ธกส 50000 พร้อมเปรียบเทียบสินเชื่อ ธกส 2566 มีอะไรบ้าง ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ 2566/2023 • LINE icon Line

เงื่อนไข ธกสปล่อยสินเชื่อ 500000 บาทและลงทะเบียน ธกส 50000 บาท 2566, 2023

ปัจจุบันสินเชื่อ ธกส 2566 มีอะไรบ้าง แน่นอนทุกคนจะต้องรู้ว่า ธนาคารการเกษตร เปิดโอกาสให้กับกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากไวรัสโควิด19 โดยให้มีการลงทะเบียน ธกส 50000 บาท รวมถึงลงทะเบียน ธกส 10000 บาทซึ่งก่อนที่จะสมัครขอสินเชื่อ จะต้องมีการเช็คข้อมูลก่อนว่าจะเข้าเงื่อนไข และมีสิทธิ์จะได้รับเงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566 หรือไม่

สินเชื่อ ธกส 2566 มีอะไรบ้างที่เปิดให้ ลงทะเบียน ธกส 50000 บาท 2566, 2023

ลงทะเบียน ธกส 50000 บาท กับสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

เป็นสินเชื่อ ธนาคาร ธกส ที่จะให้เป็นเงินทุนเงินกู้ด่วนออนไลน์สำหรับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสควิด19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อจะใช้ในการสร้างอาชีพทั้งด้านการเกษตร และที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ที่มีลักษณะของการสร้างรายได้ โดยการลงทะเบียน ธกส 50000 บาท จะมีเงื่อนไขต่างๆดังนี้

 • ให้วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 50,000 บาท
 • ให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืน 12 เดือน และหากมีเหตุสุดวิสัยจะให้ได้ไม่เกิน 18 เดือน
 • ให้อัตราดอกเบี้ยสำหรับ 3 เดือนแรกอยู่ที่ 0% และตั้งแต่เดือนที่ 4 ขึ้นไป 6.50% ต่อปี
 • จะต้องใช้หลักประกันเงินกู้ โดยจะได้ 95%ของราคาที่ประเมินได้ สำหรับที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คนหรือบุคคลที่รับรองอย่างผู้ร่วมกู้จะได้วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัครขอสินเชื่อออนไลน์
 • จะต้องเป็นเกษตรกร หรือเป็นทายาทในครอบครัวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19
 • จะต้องไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้ากับธนาคาร ธกส มาก่อน
 • จะต้องมีแผนการ เพื่อจะประกอบอาชีพการเกษตร หรืออาชีพทางด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ที่ใช้เงินทุนเริ่มต้นไม่มากนัก

ลงทะเบียน ธกส 50000 บาท กับสินเชื่อเงินด่วน acash ธกส

ถือว่าเป็นสินเชื่อแห่งปีจริงๆเป็นเงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566 ที่ให้ลงเทะเบียนขอสินเชื่อ เพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน จากความจำเป็นต่างๆ โดยจะมีเงื่อนไขในการสมัครดังนี้

 • วงเงินสูงสุดจะได้รายละไม่เกิน 50,000 บาท
 • ให้ระยะเวลาในการชำระคืนได้ไม่เกิน 1 ปี
 • จะต้องใช้หลักประกันวงเงินเป็นบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน หรือใช้สินเทรัพย์จำนอง
 • คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ ทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบัตรกดเงินสด และสินเชื่อบุคคล
 • จะต้องเกษตรกรลูกค้าเดิมที่มีประวัติการชำระหนี้ดี
 • จะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับธนาคาร ธกส
 • จะต้องอยู่ระกว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กับธนาคาร ธกส

นอกจากลงทะเบียน ธกส 50000 บาทธกสปล่อยสินเชื่อ 500000 บาท

เป็นสินเชื่อที่จะใช้ในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตลูกค้าในกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยจะให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อธนาคาร ธกส เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้าน ที่อยู่อาศัยโรงเรือนการเกษตร ใช้ซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งมีวงเงินที่จะให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 500,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย MRR-2  โดยหากผู้ที่ต้องการจะสมัครขอสินเชื่อ ธนาคาร ธกส ให้ติดต่อกับธนาคารสาขาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้เลย