ต้องการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวรัฐบาล หรือรับโครงสร้างหนี้กับโครงการรวมหนี้ 2566 รับประโยชน์ด้านดอกเบี้ย • LINE icon Line

โครงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 2566, 2023

สมัครทันทีเลย
ในปัจจุบันที่การเป็นหนี้อาจจะเป็นเรื่องง่ายมากๆหรืออาจจะยากแต่ก็คงจะไม่เกินความสามารถแต่เมื่อเป็นหนี้แล้วก็จะต้องมีความรับผิดชอบกับหนี้ที่ก่อขึ้นมา สำหรับคนที่มีบัตรเครดิต หรือเมื่อมีสินเชื่อของธนาคารต่างๆ แล้วต้องการจะรวมหนี้เป็นก้อนเดียว สามารถจะติดต่อไกล่เกลี่ย รวมหนี้เป็นก้อนเดียวรัฐบาล ผ่านช่องทางออนไลน์ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน หรือโทร.1213

รายละเอียดโครงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวรัฐบาล 2566, 2023

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวรัฐบาล

 • สำหรับทางด่วนแก้หนี้ จะเป็นช่องทางให้ลูกหนี้ที่กำลังเดือดร้อนในการยื่นเรื่องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเบื้องต้น โดยการเจรจากับเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นกรณีที่จำเป็น
 • สำหรับคลินิกแก้หนี้ จะเป็นการแก้ปัญหาหรือต้องการปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ค้างชำระรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ ทั้งที่อยู่ในกระบวนการของศาลหรือมีคำพิพากษาออกมาแล้ว และต้องเป็นหนี้มาก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้ครอบคลุมถึงลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ด้วย

สมัครทันทีเลย

เป้าหมายหลักจากโครงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวรัฐบาล

การสมัครหรือปรึกษาออนไลน์กับสถาบันการเงินที่เป็นตัวกลางในการช่วยไกล่เกลี่ยเพื่อรวมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลในส่วนที่มีคำพิพากษาหรือถูกบังคับคดีแล้ว ซึ่งไม่สามารถเข้าคลินิกแก้หนี้ได้ และโดยปกติเมื่อเรื่องหนี้ต่างๆอยู่ในขั้นตอนนี้เจ้าหนี้มักจะไม่ยอมเจรจา ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วย และโดยสถาบันการเงินจำนวน 22 แห่งยังให้ความสำคัญและยังหาทางช่วยผ่อนปรนเงื่อนไข เพื่อจะช่วยให้ทุกฝ่ายได้มีทางออกที่ดีที่สุดร่วมกัน โดยจะเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ในชั้นบังคับคดีเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่ง

โดยให้ลูกหนี้สามารถรวมหนี้เป็นก้อนเดียวรัฐบาล และจะได้ผ่อนชำระเฉพาะเงินต้นเท่านั้น ส่วนดอกเบี้ยที่มีการค้างชำระจะยกเว้นให้ กรณีที่ลูกหนี้จ่ายชำระหนี้ได้ตามแผนของโครงการรวมหนี้ โดยจะมีระยะเวลาผ่อนชำระได้นานถึง 5 ปี

สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวรัฐบาล มีรายชื่อดังนี้

ธนาคารพาณิชย์ ที่ร่วมโครงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวรัฐบาล 10 แห่ง

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพมหานคร

สมัครทันทีเลย

Non-bank ที่ร่วมโครงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวรัฐบาล 12 แห่ง

 • บริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
 • บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เจนเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
 • บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 • บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไอทีทีพี จำกัด