พิโกไฟแนนซ์บริการสินเชื่อถูกกฎหมาย ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ( PICO Finance ) 2566

พิโกไฟแนนซ์ PICO Finance คือ เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ในระดับจังหวัดสำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ได้รับการกำกับดูแลจากกระทรวงการคลัง โดยให้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆสำหรับประชาชนทั่วไป ในอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการค้ารายย่อยที่เพิ่งจะเริ่มกิจการ หรือที่ดำเนินกิจการมานานแล้วก็ตาม และสำหรับสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็สามารถจะกู้ได้ รวมไปถึงอาจจะใช้หรือไม่ใช้ประวัติเครดิตบูโรด้วย

รายละเอียดของสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ( PICO Finance )

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ 2566 มีอะไรบ้าง

โดยทั่วไปผู้ประกอบการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จะให้บริการสินเชื่ออยู่ 2 ประเภท ซึ่งจะเป็นสินเชื่อเงินด่วนทันใจอเนกประสงค์ สามารถนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามความต้องการของผู้ขอสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ในแต่ละประเภทซึ่งมีทั้งในระบบและแหล่งเงินกู้นอกระบบ จะนำเงินนี้ไปใช้จ่ายหนี้นอกระบบก็ได้ ซึ่งจะต่างกับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ที่เป็นการกู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพหรือธุรกิจเท่านั้น

  • สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ธรรมดา 

สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนเป็นรายเดือน โดยจะมีวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท และคิดอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมแล้วไม่เกิน 36% ต่อปีหรือคิดเป็นเดือนละ 3% แบบลดต้นลดดอก

  • สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์, สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

โดยจะต้องขอกับผู้ประกอบการธุรกิจที่มีการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประเภทพิโกพลัส โดยวงเงินสินเชื่อที่จะอนุมัติให้ได้ 50,000 บาท และไม่เกิน 100,00 บาท และจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่เกิน 28% ต่อปี

คุณสมบัติในการขอเงินกู้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ 2566 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า แผงร้านค้าสามารถจะตรวจสอบได้ ที่มีรายได้หมุนเวียนเป็นรายวัน กลุ่มนี้จจะคิดดอกเบี้ยแบบรายเดือน หรือราย 50 วัน, ราย 100 วัน ในการผ่อนจ่ายจะให้เลือกได้ตามความเหมาะสม จะจ่ายเป็นรายสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ ซึ่งจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ตามเงื่อนไขของสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ นั้นๆ
  • กลุ่มสอง คือ กลุ่มพนักงานประจำมีรายได้เป็นเงินเดือน  เช่น พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ หรือกลุ่มอาชีพอิสระที่มีรายได้เป็นค่าจ้าง โดยในการขอกู้พิโกไฟแนนซ์ออนไลน์จะต้องมีเอกสารแสดงรายได้ และจะต้องมีหลักประกันทางธุรกิจด้วย
  • มีหนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน 
  • บัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลังย้อนหลัง 6 เดือน 

หากมีเอกสารครบและสามารถจะตรวจสอบได้ก็สามารถจะยื่นขอสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ได้ สำหรับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะใช้เวลาไม่นาน ซึ่งขึ้นอยู่กับเอกสาร

  • กลุ่มสามคือ กลุ่มผู้มีอาชีพเกษตรกร ซึ่งในการขอสินเชื่อจะต้องใช้หลักทรัพย์ หรือหลักประกันทางด้านการเกษตรเช่นเครื่องมือ เครื่องจักร หรือรถที่ใช้ในการเกษตร หรือจะเป็นโฉนดที่ดิน โดยจะได้วงเงินสินเชื่อโดยประมาณไม่เกิน 95% ของราคาที่ประเมินได้

ผู้ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์มีที่ไหนบ้าง

จริงๆแล้วสามารถจะตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ได้เลย ซึ่งจะมีให้บริการอยู่ทุกจังหวัด สำหรับในที่นี้ก็จะแนะนำเป็น เพื่อนแท้เงินด่วน ที่สามารถจะติดต่อได้ง่ายและสะดวกทั้งทางเว็บไซต์ และแอดไลน์ @pueantae มีรายละเอียดข้อมูลของสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้พิจารณาได้ และมีการอนุมัติสินเชื่อเร็ว การทำสัญญาโดยนัดทำสัญญาที่สาขาด้วยตัวเอง