เงินติดล้อรถมอไซค์

เงินติดล้อรถมอไซค์

 • ไม่ใช้หลักฐานเงินเดือน
 • ระหว่าง 12-24%
 • อายุ 21-65 ปี

 • LINE icon Line

เงื่อนไขขอสินเชื่อเงินติดล้อรถมอไซค์ 2566,2023

ในบทความนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของรถมอเตอร์ไซต์กัน ซึ่งในปัจจุบันก็มีความสำคัญในการใช้ประกอบอาชีพ เช่น ใช้ขับขี่รับจ้างทั่วไป ใช้ส่งอาหาร หรือมีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยเช่นกัน ซึ่งก็มีหลายๆบริษัทที่เริ่มจะทำธุรกิจการส่งอาหาร โดยการจะใช้รถมอเตอร์ไซต์ที่จะเข้าร่วมได้จะต้องอยู่ในสภาพดี หรือแม้แต่มอไซต์เสียก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม หรือในบางกรณีที่จำเป็นต้องใช้เงินด่วน รถก็ช่วยได้ ดังนั้น เงินติดล้อรถมอไซค์ ช่วยได้แน่นอน

จะกู้สินเชื่อเงินติดล้อรถมอไซค์ จะต้องรู้อะไรบ้าง 2566,2023

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์เงินติดล้อรถมอไซค์จํานําทะเบียนรถมอไซค์

 • จํานําทะเบียนรถมอไซค์ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน
 • รถมอเตอร์ไซต์ที่ใช้ในการขอสินเชื่อ จะต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 15 ปี การอนุมัติสินเชื่อยี่ห้อรถก็มีส่วนช่วยให้ได้วงเงินสูงด้วยเช่นกัน
 • ไม่ต้องโอนเล่ม กับทางเงินติดล้อรถมอไซต์
 • งินติดล้ออนุมัติกี่วัน เงินติดล้อรถมอไซค์เอกสารครบ อนุมัติไว รอรับเงินก่อนได้ทันที
 • เงินติดล้อดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน 24% ต่อปี หรือ 1.13% ต่อเดือน

เงินติดล้อรถมอไซค์เงินติดล้อใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • ใช้บัตรประชาชน โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 21 – 65 ปีบริบูรณ์
 • ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริงโดยที่เงินติดล้อรถมอไซต์รับทุกจังหวัดจะยกเว้นแค่ 3 จังหวัดภาคใต้คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

เงินติดล้อรถมอไซค์กับช่องทางการชำระเงินและเงินติดล้อจ่ายช้าได้กี่วัน

 • ช่องทางการชำระเงินจะมีทั้งหมด 5 ช่องทางคือ
 1. ไปจ่ายที่สาขาเงินติดล้อรถมอไซต์ใกล้บ้านได้
 2. จ่ายผ่านแอพเงินติดล้อ สามารถจะโหลดได้ที่ Google Play หรือ AppStore
 3. สามารถจะไปจ่ายได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารได้ทุกธนาคาร
 4. ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 5. จุดชำระเงินต่างๆที่แจ้งไว้

ในการชำระเงินทุกๆครั้งทางทางเงินติดล้อรถมอไซต์พยายามจะให้ลูกหนี้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อเป็นการรักษาเครดิต หรือประวัติเครดิตบูโร ซึ่งจะทำให้มีโอกาสขอวงเงินเพิ่มได้และทำให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงอีก ดังนั้นก่อนครบกำหนดชำระค่างวดในแต่ละงวด ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหนี้ เพื่อป้องกันการจ่ายล่าช้า

เงินติดล้อรถมอไซต์กรณีจํานําทะเบียนรถมอไซค์ไม่ใช่ชื่อตัวเองได้ไหม

กรณีที่ต้องการจํานําทะเบียนรถมอไซค์ไม่ใช่ชื่อตัวเอง จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซต์ โดยจะต้องมีเอกสารยืนยันของเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือในบางกรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์รถนั้นๆจะต้องไปทำสัญญาด้วยตัวเอง ซึ่งคนที่ไม่ใช่เจ้าของรถจะไม่สามารถจำนำทะเบียนรถ หรือแม้แต่ขายได้ 

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

บัตรเครดิต scb

 • เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • สูงสุด 18% ต่อปี
 • อายุ 20 ปี-70 ปี

ธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์

 • ไม่กำหนดรายได้
 • สูงสุด 10% ต่อปี
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนไทยพาณิชย์

 • เงินเดือน 10,000 บาท
 • สูงสุด 25% ต่อปี
 • อายุ 20-65 ปี