เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน

เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน

 • เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
 • สูงสุด 1.2% ต่อปี
 • อายุ 20-70 ปี

 • LINE icon Line

5 มาตรการเงินกู้ฉุกเฉินออมสิน 2566, 2023

เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน กับมาตรการช่วยเหลือกลุ่มบุคคล หรือผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ซึ่งยังคงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดย ในบทความนี้จะมาแนะนำถึงโครงการต่างๆ สำหรับหลายๆคนที่ยังคงต้องการเงินฉุกเฉินวันนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องสำหรับการใช้ชีวิตได้อย่างไม่มีสะดุด

5 โครงการมาตรการลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินออมสิน 2566, 2023

เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน เงินกู้ออมสิน 10000 บาท 2566

สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอาชีพอิสระ และสามารถจะลงทะเบียนออมสินออนไลน์ผ่านแอพ MyMo ได้ โดยไม่มีหลักประกัน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรกไม่มีหลักประกัน

 •  จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีรายได้ไม่เกิน 30,000  บาทต่อเดือน
 • จะต้องมีที่อยู่อาศัยแน่นอนชัดเจนและสามารถติดต่อได้

เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน ธนาคารออมสิน 50,000 บาท

สำหรับบุคคลธรรมดาที่ลงทะเบียนได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำ และผู้ที่ประกอบอาชีพพ่อค้าแม่ค้า ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ 0.35% ต่อเดือน โดยผ่อนชำระได้นานถึง 3 ปี 6 เดือน สำหรับ เดือนแรกมีการยกเว้นค่างวดให้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย โดยสามารถจะลงทะเบียนออนไลน์ได้

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
 • จะต้องมีที่อยู่อาศัยแน่นอนชัดเจน และสามารถจะติดต่อได้
 • โครงการในรอบนี้ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน
 • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19

เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน โครงการ SMEs มีที่มีเงิน 

ลูกค้าติดเครดิตบูโรก็สามารถจะลงทะเบียนกู้ได้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5.99% ต่อปี ด้วยวงเงินกู้จะให้ไม่เกิน 70% ของราคาที่ประเมินที่ดินได้ แต่ให้ไม่เกิน 50 ล้านบาทและให้ระยะเวลาในการไถ่ถอนได้ไม่เกิน 3 ปี

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • จะต้องประกอบกิจการรายย่อย SMEs ต่างๆ เช่นร้านอาหาร ร้านค้าเพื่อการบริการต่างๆ โดยจะต้องเปิดดำเนินการมาแล้วตั้งแต่  1 ปีขึ้นไป

เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน โครงการ SMEs ด้านการท่องเที่ยว

เป็นโครงการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจทางด้านที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านสปา บริษัทนำเที่ยว เป็นต้น โดยวงเงินกู้ออมสินฉุกเฉินที่จะได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำที่ 3.99% ต่อปี มีระยะเวลาในการชำระคืนไม่เกิน 5 ปี และให้ปลอดการชำระเงินต้นได้ไม่เกิน 1 ปี

 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19
 • จะต้องประกอบกิจการรายย่อย SMEs ต่างๆ เช่นร้านอาหาร ร้านค้าเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ โดยจะต้องเปิดดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน Soft Loan เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย

เป็นโครงการธนาคารออมสินที่จะปล่อยให้ลงทะเบียนสำหรับ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว หรือที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด โดยให้วงเงินสูงสุดได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท และยังปล่อยให้กับสถาบันการเงินต่างๆในอัตราดอกเบี้ยที่ 0.01% ต่อปี เพื่อนำไปปล่อยให้ผู้ประกอบกิจการต่างๆได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ 2% ต่อปี

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

บัตรกดเงินสด a money

 • 7,000 บาท/เดือน
 • ไม่เกินร้อยละ 17-25 ต่อปี
 • อายุ 20-60 ปี

แอพกสิกร

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
 • ตั้งแต่อายุุ 15 ปี

แอพธนาคารออมสิน

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ไม่มีการคิดอัตราดอกเบี้ย
 • อายุุ 15 ปีบริบูรณ์