สินเชื่อ ธ.ก.ส

สินเชื่อ ธ.ก.ส

 • ไม่กำหนด (เฉพาะลูกค้า ธกส)
 • สูงสุด 14% ต่อปี
 • ไม่กำหนดอายุผู้กู้

ลงทะเบียนสินเชื่อ ธ.ก.ส เช็คเลย! สินเชื่อธกส 2564 มีอะไรบ้าง 

สินเชื่อ ธ.ก.ส หรือสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ให้บริการเรื่องการเงิน โครงการทางการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อธกส 2564 โควิด โครงการพักชำระหนี้ ที่ช่วยให้ประชาชน หรือลูกค้าได้มีเงินหมุนเวียนใช้ในช่วงวิกฤต หรือเป็นเงินหมุนสำหรับคนทำอาชีพค้าขาย หรือเพื่อการเกษตร โดยการลงทะเบียนธกส ในสินเชื่อแต่ละผลิตภัณฑ์ก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน 

สินเชื่อ ธ.ก.ส สินเชื่อธกส 2564 มีอะไรบ้าง

สินเชื่อธกส 2564 โควิด สินเชื่อ ธ.ก.ส ฉุกเฉิน 1 หมื่นบาท

สินเชื่อ ธ.ก.ส ที่จะให้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน สำหรับลูกค้าที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน และจะเป็นการช่วยฟื้นฟูเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในด้านต่างๆรวมไปถึงใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยจะปล่อยเงินกู้ ธ ก ส ให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงเดือนละ 0.1% ต่อเดือน และให้มีการกำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับตั้งแต่วันเซ็นสัญญา ดดยที่ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักประกันใดๆ และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืนให้เป็นรายเดือน, 3 เดือน, 6 เดือน ตามความต้องการของลูกค้าได้เลย โดยปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก เริ่มเปิดลงทะเบียนธกสได้ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564

โครงการสินเชื่อ ธ.ก.ส ปล่อยเงินกู้ ธ ก ส ฉุกเฉินเสริมสภาพคล่อง

โดยจะให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประเภทผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มบุคคล กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน องค์กร และสหกรณ์ โดยจะให้บริการเฉพาะกลุ่มในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุด ตามประกาศ ศบค. และรวมไปถึงจังหวัดที่จะมีการประกาศเพิ่มเติมได้ในอนาคตด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และให้มีระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันเบิกรับเงินกู้ ธ ก ส แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และยังให้ปลอดชำระเงินต้นได้ไม่เกิน 6 เดือนแรกนับแต่วันเว็นสัญญาเงินกู้ โดยสินเชื่อ ธ.ก.ส เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนธกสตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 ธันวาคม 2564 ที่ ธกส สาขาใกล้บ้านได้ของลูกค้าได้เลย

สินเชื่อ ธ.ก.ส สินเชื่อเงินด่วน A-CASH

เป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ต้องการเงินด่วนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องการใช้จ่ายในครอบครัว โดยจะให้วงเงินสูงถึง 50,000 บาท สำหรับลูกค้าที่เป็นเกษตรกรและมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่อยู่ในระหว่างการขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือไม่มียอดค้างชำระ โดยสินเชื่อ ธ.ก.ส A-Cash จะต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และจะมีระยะเวลาในการชำระคืน 12 เดือน นับตั้งแต่มีการเซ็นสัญญาเงินกู้ ธ ก ส

ขั้นตอนการลงทะเบียนธกส กับสินเชื่อ ธ.ก.ส 2564, 2021

ลูกค้าสามารถจะลงทะเบียนธกส แจ้งความประสงค์ที่จะขอเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ ธ.ก.ส ต่างๆกับ ธนาคาร ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family หรือ Line :@ baacfamily และที่เว็บไซต์ www.baac.or.th ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยในกรณีขอสินเชื่อ ให้เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการและกดถัดไป จะปรากฏข้อความ ธกส ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อย

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

แอพ mymo

 • ต้องเป็นบุคคลมีรายได้ประจำ
 • ดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 • อายุ 20-70 ปี

LINE bk

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ร้อยละ 18-25% ต่อปี
 • อายุ 20-60 ปี

เงินฉุกเฉินคนพิการ

 • รายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
 • ไม่มีดอกเบี้ย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป