สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

 • เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาทขึ้นไป
 • สูงสุด 12.22% ต่อปี
 • อายุไม่เกิน 60 ปี

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ ใช้ MOU วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ 2566, 2023

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ คือ เป็นวงเงินสินเชื่อบุคคลกรุงไทยสำหรับช่วยเสริมสภาพคล่องต่างๆในชีวิตประจำวันต่างๆ ซึ่งบอกตามตรงว่าการขอสินเชื่อง่าย และอนุมัติไวไม่ต่างจากการสมัครบัตรเครดิต ซึ่งลักษณะการใช้งานจะคล้ายกับการใช้บัตรกดเงินสด หากไม่ได้มีกาเบิกถอนเงินออกมาจะไม่มีการคิดดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ยบอกเลยว่าต่ำมากๆ เหมาะสำหรับผู้สมัครที่มีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยโดยเฉพาะ

รู้จักกับสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 2566, 2023

รายละเอียดต่างๆสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

 • วงเงินสินเชื่อธนวัฏจะอนุมัติสูงสุดได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 • มีการคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษในช่วง 1 – 3 ปีแรก 7.25% ต่อปี 
 • วงเงินเงินด่วนทันใจไม่โอนพร้อมใช้สินเชื่อธนวัฏกรุงไทยสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยพิเศษสำหรับสมาชิก กบข.(กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ) ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

 • ผู้สมัครกรุงไทยธนวัฏจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • จะต้องเป็นข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย
 • กรณีเป็นที่เป็นลูกค้ารายเดิมของธนาคารกรุงไทย ต้องไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ใดๆ หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครขอสินเชื่อมีหรือไม่มีบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย ก็ได้
 • ผู้สมัครสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏที่เป็นข้าราชการ และมี MOU จะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป และจะต้องมีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีเงินกู้กรุงไทยธนวัฏแต่ละเดือน ไม่น้อยกว่า 15% ของเงินเดือน กรณีไม่มี MOU ต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้สมัครสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏที่เป็นข้าราชการ และมี MOU จะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป และจะต้องมีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีเงินกู้กรุงไทยธนวัฏแต่ละเดือน ไม่น้อยกว่า 25% ของเงินเดือน กรณีไม่มี MOU ต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้สมัครสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมี MOU จะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป และจะต้องมีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีเงินกู้กรุงไทยธนวัฏแต่ละเดือน ไม่น้อยกว่า 25% ของเงินเดือน กรณีไม่มี MOU ให้ยื่นเรื่องขอสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus แทน 
 • กรณีเป็นที่เป็นลูกค้ารายเดิมของธนาคารกรุงไทย ต้องไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ใดๆ หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

 1. ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง เดือนล่าสุด หรือใช้หลักฐานแสดงรายได้อื่นๆที่มีความน่าเชื่อถือ
 4. สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน หรือหากกรณีที่เป็นลูกค้ารายใหม่ที่มีการใช้บัญชีกรุงไทยอยู่แล้วแต่ไม่ถึง 6 เดือน ให้ยื่นบัญชีธนาคารอื่นเพิ่มเติมได้เพื่อการพิจารณา

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ, สินเชื่อธนวัฏอนุมัติกี่วัน

โดยปกติแล้วหากผู้ยืมเงินด่วนออนไลน์ต้องการขอสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ กับทางธนาคารกรุงไทย มีการยื่นเอกสารในการสมัครครบ และถูกต้อง มีการเซ็นรับรองเอกสาร แล้วและหากไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ การพิจารณาสินเชื่อธนวัฏกรุงไทย จะรู้ผลการอนุมัติได้ภายใน 2 สัปดาห์ ในกรณีที่มีการทำเรื่องขอเพิ่มวงเงินอาจจะมีความล่าช้าออกไปบ้าง ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละสาขาด้วยเช่นกัน

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ulite

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ไม่เกิน 25% ต่อปี
 • อายุ 18-60 ปี

บัตรกดเงินสด อิออน

 • 8,000-30,000 บาท/เดือน
 • ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
 • อายุ 20-65 ปี

สินเชื่อ ธ.ก.ส

 • ไม่กำหนด (เฉพาะลูกค้า ธกส)
 • สูงสุด 14% ต่อปี
 • ไม่กำหนดอายุผู้กู้