ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 • ไม่กำหนดรายได้้
 • ดอกเบี้ย 5-12% ต่อปี
 • อายุ 20-70 ปี

 • LINE icon Line

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านแอพ MyMo ธนาคารออมสิน 2566, 2023

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 2566, 2023 หรือสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ที่เพิ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อรอบ 2 ตั้งแต่ 15 ม.ค. 2566 โดยเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านแอพ MyMo ของธนาคารออมสิน อีกรอบในวันที่ 26 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าวงเงินที่อนุมัติมาให้จะหมด โดยเมื่อผู้ที่ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสินไปจะต้องรอการพิจารณาจากธนาคารออมสิน ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 24 ชั่วโมง โดยหน้าจอจะแสดง “อยู่ระหว่างพิจารณา” โดยขั้นตอนการลงทะเบียน จนถึงการรับเงินกู้ จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

เงื่อนไขและขั้นตอนการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 2566, 2023

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแล้วสินเชื่อเสริมพลังฐานรากกี่วันอนุมัติ

เมื่อผู้ที่ต้องการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินไปแล้ว จากนั้นก็เพียงรอการพิจารณา รวมถึงการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคารออมสิน โดยสามารถจะดูในแอพ MyMo ได้ซึ่งก็จะมีข้อดีที่สามารถจะตรวจเช็คผลการอนุมัติเองได้ โดยขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 24 ชั่วโมง ระหว่างนี้หน้าลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐากรากจะแสดงข้อความ “อยู่ระหว่างพิจารณา” ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนไปจนถึงการรับเงินกู้ รวมไปถึงการเตรียมเอกสารเพื่อเข้าไปเซ็นสัญญา จนกกระทั่งที่หน้าแสดงบัญชีของลูกค้าจะขึ้นวงเงินที่ได้รับนั่นเอง

เงื่อนไขลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน

 1. จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมกับระยะเวลากู้แล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี
 2. ผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้หรือเงินเดือนประจำ และผู้ที่มีอาชีพอิสระ โดยวงเงินที่จะได้รับการอนุมัติขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้วยเช่นกัน
 3. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค19

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด19 สามารจะขอสินเชื่อได้ในวงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาที่เกิดกับเรื่องการอยู่การกิน และการประกอบอาชีพ จากการแพร่ระบาดของโควิด19 

ขั้นตอนการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านแอพ MyMo

 1. ให้ลูกค้าธนาคารออมสินที่มีแอพ MyMo เลือกเมนู สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก และกดปุ่มสมัคร ได้เลย ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่มีแอพ MyMo สามารถจะลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน เมื่อเจ้าหน้าที่นัดหมายเข้าไปทำสัญญา จะต้องเตรียมเงินไปเปิดบัญชีด้วย พร้อมทั้งกรอกข้อมูลเพื่อนเปิดใช้งานแอพ  MyMo และไว้ใช้ในการรับเงินกู้ที่มีการอนุมัติ
 2. ให้กรอกตัวเลขหลังบัตรประชาชนของลูกค้าที่จะสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก และกดถัดไป 
 3. หน้าจอในแอพ MyMo จะแสดงข้อมูล และรายละเอียดสำคัญในการสมัคร ให้ลูกค้าตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง และกดถัดไปเพื่อจะดำเนินการต่อ
 4. ให้ลูกค้าเลือกวงเงินสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ให้ตรงกับคุณสมบัติของตัวเอง
 5. ให้ทำการตรวจเช็คข้อมูลให้ละเอียด ถ้าผิดพลาดอาจจะยิ่งทำให้เกิดการล่าช้า จากนั้นให้กดถัดไป
 6. หน้าจอในแอพ MyMo จะแสดงเงื่อนไขต่างๆของสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ให้กดยอมรับ และเลื่อนหน้าจออ่านให้ครบครบทุกหน้า จากนั้นกดยินยอม และยืนยันอีกครั้ง
 7. และกดรับรหัส OTP จากระบบที่ส่งรหัสมายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าใช้ในการสมัครเปิดใช้งานแอพ MyMo จากนั้นให้กรอกรหัส OTP และยืนยัน 
 8. จากนั้นหน้าจอจะแสดงรายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า
 9. ลูกค้าจะสามารถ Save เก็บไว้ได้ 
 10. และให้รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ที่ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน เพื่อให้เตรียมเอกสารในการทำสัญญา

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สินเชื่อส่วนบุคคล citi

 • เงินเดือน 20,000 บาท
 • ระหว่าง 13.99-25% ต่อปี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป

ศักดิ์สยามลิสซิ่ง

 • ไม่มีการกำหนด
 • คิดต่อปีไม่เกิน 25 %
 • อายุ 20-70 ปี

แอพพรอมิส

 • รายได้ 6000 บาท/เดือน
 • 24-25% ปี
 • อายุ 20-64 ปี