บัตรกดเงินสด อิออน

บัตรกดเงินสด อิออน

 • 8,000-30,000 บาท/เดือน
 • ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
 • อายุ 20-65 ปี

 • LINE icon Line

บัตรกดเงินสด อิออน กับสินเชื่อยัวร์ แคช และบริการผ่อนสินค้า 2023, 2566

บัตรกดเงินสด อิออน บัตรเครดิต AEON หรือบัตรสมาชิกอิออน ที่ใครๆก็จะรู้จักกันมานาน ซึ่งในปัจจุบันก็มีทั้งสินเชื่อ ยัวร์ แคช สินเชื่อไว้สำหรับผ่อนสินค้าและบริการต่างๆ คุ้มค่ามากๆในบัตรเดียว และก็เป็นบัตรกดเงินสด aeon ที่สมัครง่าย เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้น้อย ไว้เป็นเงินกู้ด่วนทันใจหมุนเวียนเมื่อยามฉุกเฉิน หรือเงินขาดมือ ก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเงินไปได้เยอะเลย

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของบัตรกดเงินสด อิออน 2566, 2023

บัตรกดเงินสด อิออน จะมีวงเงินให้ใช้เป็น 2 แบบ คือ

 • บัตรกดเงินสด อิออน กับสินเชื่อบัตรยัวร์ แคช  
 • กดเงินสดได้จากเครื่อง ATM อิออน ได้ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 • และยังรวมไปถึง ตู้ ATM ของธนาคารต่างๆได้ โดยจะเสียค่าธรรมเนียมการเงิกดครั้งละ 13 บาท ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถจะทำเรื่องเบิกเงินสดได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7 – 11
 • จะได้รับส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการต่างๆได้ทั่วประเทศ
 • เพิ่มความสะดวกด้วยการรูดจ่ายผ่อนสินค้าและบริการต่างๆที่ร้านค้าทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมรายการเหมือนบัตรเครดิตออนไลน์
 • มีการอนุมัติให้ได้อย่างรวดเร็วกับการขอสินเชื่อเพื่อผ่อนสินค้า กับร้านค้าที่มีเครื่อง EDC
 • ลูกค้าที่มีอิออนบัตรกดเงินสด สามารถเลือกผ่อนจ่ายเริ่มต้นที่ 3 เดือน และสูงสุดนานถึง 48 เดือน

เงื่อนไขในการสมัครบัตรกดเงินสดอิออน และaeon ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • คุณสมบัติการสมัครบัตรกดเงินสด อิออน
 • เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และจะต้องมีอายุระหว่าง 20 – 65 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
 • และจะต้องมีรายได้ 8,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • ผู้สมัครบัตรกดเงินสด aeon จะต้องมีอายุการทำงานในหน่วยงานปัจจุบันตั้งแต่  4 เดือนขึ้นไป
 • จะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถจะติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
 • จะต้องมีที่อยู่ปัจจุบันที่เป็นหลักแหล่ง ชัดเจน หรือจะต้องมีสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่การให้บริการของบริษัท อิออน
 • aeon ใช้เอกสารอะไรบ้าง
  • ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน
  • กรณีที่เป็นข้าราชการ ให้ใช้บัตรข้าราชการ และแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม
  • ใช้เอกสารแสดงรายได้ต่างๆ เช่นสลิปเงินเดือนล่าสุด ใบรับรองเงินเดือนฉบับจริง หรือ 50ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ใช้สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง  6 เดือน รวมไปถึง หน้าบัญชีธนาคาร
 • กรณีเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ให้ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้า 

บัตรกดเงินสดอิออน กี่วันอนุมัติ

โดยปกติหลังจากมีการยื่นเอกสารการสมัครบัตรกดเงินสดอิออนรบเรียบร้อย หมายถึงมีการตรวจ เซ็นเอกสารอย่างถูกต้องทั้งหมด จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาโดยประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ ในกรณีที่มีการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีการนัดรับเอกสาร 

หากกรณีที่มีการเตรียมเอกสารเพื่อไปสมัครบัตรกดเงินสดอิออน ที่สาขาให้บริการของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะรู้ผลการพิจารณาได้ภายใน 1 วันทำการ

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

แอพพรอมิส

 • รายได้ 6000 บาท/เดือน
 • 24-25% ปี
 • อายุ 20-64 ปี

สินเชื่อกรุงไทย

 • เงินเดือน 30,000 บาท
 • ดอกเบี้ย MMR +7% ต่อปี
 • อายุไม่เกิน 60 ปี

บัตรกดเงินสด อิออน

 • 8,000-30,000 บาท/เดือน
 • ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
 • อายุ 20-65 ปี