บัตรกดเงินสด อิออน

บัตรกดเงินสด อิออน

 • 8,000-30,000 บาท/เดือน
 • ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
 • อายุ 20-65 ปี

บัตรกดเงินสด อิออน กับสินเชื่อยัวร์ แคช และบริการผ่อนสินค้า 2021, 2564

บัตรกดเงินสด อิออน หรือบัตรสมาชิกอิออน ที่ใครๆก็จะรู้จักกันมานาน ซึ่งในปัจจุบันก็มีทั้งสินเชื่อ ยัวร์ แคช สินเชื่อไว้สำหรับผ่อนสินค้าและบริการต่างๆ คุ้มค่ามากๆในบัตรเดียว และก็เป็นบัตรกดเงินสด aeon ที่สมัครง่าย เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้น้อย ไว้เป็นเงินหมุนเวียนเมื่อยามฉุกเฉิน หรือเงินขาดมือ ก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเงินไปได้เยอะเลย

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของบัตรกดเงินสด อิออน 2564, 2021

บัตรกดเงินสด อิออน จะมีวงเงินให้ใช้เป็น 2 แบบ คือ

 • บัตรกดเงินสด อิออน กับสินเชื่อ ยัวร์ แคช  
 • กดเงินสดได้จากเครื่อง ATM อิออน ได้ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 • และยังรวมไปถึง ตู้ ATM ของธนาคารต่างๆได้ โดยจะเสียค่าธรรมเนียมการเงิกดครั้งละ 13 บาท ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถจะทำเรื่องเบิกเงินสดได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7 – 11
 • จะได้รับส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการต่างๆได้ทั่วประเทศ
 • บัตรกดเงินสด อิออน กับสินเชื่อสำหรับการผ่อนสินค้า และบริการต่างๆ
 • เพิ่มความสะดวกด้วยการรูดจ่ายผ่อนสินค้าและบริการต่างๆที่ร้านค้าทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมรายการ
 • มีการอนุมัติให้ได้อย่างรวดเร็วกับการขอสินเชื่อเพื่อผ่อนสินค้า กับร้านค้าที่มีเครื่อง EDC
 • ลูกค้าที่มีบัตรกดเงินสด aeon สามารถเลือกผ่อนจ่ายเริ่มต้นที่ 3 เดือน และสูงสุดนานถึง 48 เดือน

เงื่อนไขในการสมัครบัตรกดเงินสดอิออน และaeon ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • คุณสมบัติการสมัครบัตรกดเงินสด อิออน
 • เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และจะต้องมีอายุระหว่าง 20 – 65 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
 • และจะต้องมีรายได้ 8,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • ผู้สมัครบัตรกดเงินสด aeon จะต้องมีอายุการทำงานในหน่วยงานปัจจุบันตั้งแต่  4 เดือนขึ้นไป
 • จะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถจะติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
 • จะต้องมีที่อยู่ปัจจุบันที่เป็นหลักแหล่ง ชัดเจน หรือจะต้องมีสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่การให้บริการของบริษัท อิออน
 • aeon ใช้เอกสารอะไรบ้าง
  • ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน
  • กรณีที่เป็นข้าราชการ ให้ใช้บัตรข้าราชการ และแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม
  • ใช้เอกสารแสดงรายได้ต่างๆ เช่นสลิปเงินเดือนล่าสุด ใบรับรองเงินเดือนฉบับจริง หรือ 50ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ใช้สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง  6 เดือน รวมไปถึง หน้าบัญชีธนาคาร
 • กรณีเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ให้ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้า 

บัตรกดเงินสดอิออน กี่วันอนุมัติ

โดยปกติหลังจากมีการยื่นเอกสารการสมัครบัตรกดเงินสดอิออนรบเรียบร้อย หมายถึงมีการตรวจ เซ็นเอกสารอย่างถูกต้องทั้งหมด จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาโดยประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ ในกรณีที่มีการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีการนัดรับเอกสาร 

หากกรณีที่มีการเตรียมเอกสารเพื่อไปสมัครบัตรกดเงินสดอิออน ที่สาขาให้บริการของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะรู้ผลการพิจารณาได้ภายใน 1 วันทำการ

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

เทอร์โบมันนี่

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ิคิดไม่เกิน 24% ต่อปี
 • อายุ 20 ไม่เกิน 65 ปี

บัตรกดเงินสด ไทยพาณิชย์

 • เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
 • ระหว่าง 7.5-25% ต่อปี
 • อายุ 20-60 ปี

แอพกระเป๋าตัง

 • ไม่มีกำหนดฐานรายได้
 • ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป