บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทย

บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทย

 • ไม่กำหนด (แต่ต้องได้รับเลือก)
 • ไม่เกิน 15-20% ต่อปี
 • ไม่กำหนดอายุผู้กู้

 • LINE icon Line

บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทย วงเงินสูง สมัครง่าย 2566, 2023

บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยสมัครอย่างไร จริงๆแล้วลูกค้าในแต่ละธนาคารต่างก็จะรู้ถึงวิธีการ กู้เงินฉุกเฉินออกมาใช้ได้ในเวลาที่จำเป็น อย่างธนาคารกรุงไทย ก็จะมีวิธีการกู้เงินฉุกเฉินกรุงไทย การสมัครออนไลน์ การยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน หรือบริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยผ่านแอพ Krungthai NEXT ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเรื่องเงินออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว

เงื่อนไขและการสมัครใช้บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทย 2566, 2023

บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยผ่านแอพ Krungthai NEXT

สำหรับการยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน ผ่านแอพ Krungthai NEXT หรือจะเบิกถอนจากตู้ ATM ก็ได้ โดยลูกค้าจะต้องมีการสมัครบัตรกดเงินสด KTC PROUD ไว้ก่อนลำดับแรก และทำการเพิ่มบัตรไว้ในแอพเรียบร้อยแล้ว  นอกจากนี้ยังสามารถจะใช้วงเงินในการผ่อนสินค้าได้นานถึง 24 เดือน ด้วยดอกเบี้ย 0%  สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครใช้บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทย KTC PROUD ได้นั้น ก็ต้องมีดังนี้

 • เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป
 • จะต้องผ่านการทำงานในหน่วยงานปัจจุบันมาแล้วตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทย กับการกู้เงินฉุกเฉินกรุงไทย 

ธนาคารกรุงไทยมีบริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยโควิด ที่สามารถจะทำเรื่องสมัครได้ โดยจะให้วงเงินกู้สูงแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 2%ต่อปี ด้วยระยะเวลาการใช้คืน 2 ปี โดยจะให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ทั้งทางตรง และทางอ้อม

 • เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
 • เป็นผู้ประกอบธุรกิจในภาคการผลิต การบริการและการพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain 
 • เป็นผู้ประกอบการจะต้องมีการยื่นภาษีกับภาครัฐอย่างถูกต้อง

บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทย กับสมัครเงินฉุกเฉินกรุงไทย Smart Money

เป็นเงินกู้ที่สมัครง่าย ได้วงเงินสูง และสมัครได้โดยไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินที่ให้กู้ได้สำหรับพนักงานประจำ จะให้ 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ยอยุ่ที่ 20% ต่อปี สำหรับผู้ประกอบรายรายย่อย จะให้วงเงินที่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาทโดยจะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 22% ต่อปี จะมีระยะเวลาในการผ่อนชำระคืน ตั้งแต่ 12 – 60 เดือน ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไข และวงเงินที่อนุมัติด้วย

 • บุคคลทั่วไปที่ต้องมีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป และต้องมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เป็นเจ้าของกิจการร้านค้ารายย่อยทั่วไป และต้องมีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป โดยจะต้องเปิดร้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ไม่มีประวัติเสียในเรื่องการเงิน ไม่มีหนี้สินเกินความสามารถในการชำระคืน

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

บัตรกดเงินสดกสิกร

 • เงินเดือน 7,500 บาทขึ้นไป
 • ระหว่่าง 18-25% ต่อปี
 • อายุ 20-70 ปี

ศรีสวัสดิ์เงินติดล้อ

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ไม่ระบุ
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

บัตรกดเงินสดออมสิน

 • เงินเดือน 30,000-50,000 บาท
 • ไม่เกิน 28%
 • อายุ 20-60 ปี