บริการสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2566 ผ่านออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 65 • LINE icon Line

ขอสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2566 ต้องทำยังไง

 

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ถือว่าค่อนข้างตกต่ำเป็นอย่างมาก ทำให้หลาย ๆ ท่านเงินขาดมืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการหาเงินก้อนมาหมุนเวียนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงการพยุงธุรกิจให้ไปต่อได้ จำเป็นจะต้องมองหาช่องทางการกู้ที่แสนง่ายดายอย่าง สินเชื่อไม่ต้องมีคนค้ํา 2566 โดยสินเชื่อดังกล่าว ถือเป็นการต่อยอดเงินในกระเป๋าของทุกท่าน ได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นในวันนี้ทางเราก็มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2566 ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้น ไปทำความรู้จักพร้อม ๆ กันเลย

 

สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2566 3 รูปแบบใหม่ล่าสุด

ต้องยอมรับเลยว่า สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2566 ถือเป็นสินเชื่อที่น่าสนใจ เนื่องจากปราศจาก เงื่อนไข ในส่วนของคนค้ำประกันนั่นเอง โดยจะมีสินเชื่ออะไรกันบ้าง ไปดูกันเลย

1 สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 

สินเชื่อประเภทนี้ ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 65 ที่เน้นในการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ประจำ ให้สามารถใช้จ่ายเพื่อดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินต่าง ๆ โดยวงเงินจะอยู่ที่ 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท นาน 3-8 ปี ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องใช้คนค้ำ หรือหลักประกันแต่อย่างใด โดยมี เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี คิดเป็น 36 งวด
 • รายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี คิดเป็น 60 งวด
 • รายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี คิดเป็น 96 งวด

วิธีคำนวณการชำระเงินคืน

 • แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

รายละเอียดการสมัคร

 • เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำที่มีรายได้ค่อนข้างน้อย
 • ในกรณีที่กู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป หากเป็นเอกชน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • หากเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

2 สินเชื่อออมสุขใจ

สำหรับสินเชื่อรูปแบบนี้ ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 65 ที่ผู้ขอกู้จะต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เพื่อใช้เป็นหลักประกันทดแทน โดยวงเงินสูงสุดจะไม่เกิน 200,000 บาท ถือเป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SME หรือผู้ที่มีรายได้ประจำเป็นอย่างมาก

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ (รวมดอกเบี้ย) ไม่เกิน 8 ปี คิดเป็น 96 งวด

วิธีคำนวณการชำระเงินคืน

 • แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

รายละเอียดการสมัคร

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย
 • เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ
 • เป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
 • บุคคลธรรมดา จะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ

3 สินเชื่อ People Card 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 20000 แต่ไม่เกินรายได้ 5 เท่าของผู้กู้ หรือไม่เกิน 30,000 บาท – 1,500,000 บาท สามารถ ลงทะเบียนสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ํา 2566 ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำ หรือหลักประกันใด ๆ

การชำระเงิน

 • ชำระเต็มจำนวน
 • ชำระบางส่วน หรือจ่ายตามจริงขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสด แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 • รวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

จากข้อมูลที่เราสรุปไปเมื่อข้างต้น จะเห็นได้ว่าการสมัครสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2566 หรือขอสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2566 ค่อนข้างมีความน่าสนใจ และสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เนื่องจากทางสถาบันทางการเงิน ได้ละเว้น เงื่อนไข การใช้หลักทรัพย์ หรือคนค้ำประกัน ทำให้ลดความยุ่งยากในการขอสินเชื่อได้ค่อนข้างมาก สำหรับท่านใดที่มีความสนใจ สามารถติดต่อธนาคารออมสินในวัน และเวลาทำการ ได้ตามต้องการเลยนั่นเอง