เงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566

เงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566

 • ไม่กำหนด (เฉพาะลูกต้า ธ.ก.ส.)
 • สูงสุด 4% ต่อปี
 • ไม่กำหนดอายุผู้กู้

 • LINE icon Line

กู้เงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566 ผ่าน baac family ธกส ลงทะเบียน

เงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่มีนโยบายในการช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 ซึ่งมีหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ธกส 2566 ที่ให้ลูกค้าลงทะเบียน ผ่าน baac family ธกส ลงทะเบียน โดยการเพิ่มเพื่อน Line @ baacfamily เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อเข้าร่วมโครงการ

มาตรการกู้เงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566 

เงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566 กับสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด

เพื่อลงทุนและใช้จ่ายในการทำเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี (Smart Farm) รวมไปถึงอาชีพนอกภาคการเกษตรที่เกี่ยวกับการบริการ โดยเงินก็ให้ตามความจำเป็น กรณีที่กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจะให้ระยะเวลาคืน 12 – 18 เดือน หรือกรณีที่กู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน จะให้ระยะคืนเงินไม่เกิน 10 ปี และเฉพาะปลอดเงินต้นสำหรับ 1 ปีแรก โดยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 6.5% ต่อปี

 • ผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นเกษตรกร หรือทายาทที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี
 • ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
 • ผ่านการอบรมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล
 • สมัครผ่าน baac family ธกส ลงทะเบียน

เงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566 เงินด่วน ธกส 50000 บาทกับสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ 

เพื่อเป็นทุน หรือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 และเพื่อเป็นการสร้างอาชีพ ทั้งการเกษตร การบริการ กิจการเพื่อเพิ่มรายได้ โดยต้องใช้หลักประกัน ประเภทที่ดิน หรือบุคคลค้ำประกัน

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท 
 • ให้อัตราดอกเบี้ยสำหรับ 3 เดือนแรก 0%    และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป จะให้คิดอัตราดอกเบี้ย ที่ 6.50% ต่อปี
 • สมัครผ่าน  baac family ธกส ลงทะเบียน

เงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566 กับ ธ.ก.ส 50000 บาท A-Cash

เป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ต้องการเงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566 ที่หลายคนให้ความสนใจ โดยจะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือจะต้องมีบุคคลค้ำประกันให้อย่างน้อย 2 คน สำหรับวงเงินที่ได้ไม่เกิน 50,000 บาทนี้สามารถจะเบิกถอนได้หลายครั้งตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 6.50% ต่อปี โดยระยะเวลาในการคืนเงินกู้จะให้ไม่เกิน 12 เดือน และจะมีการการให้ต่อสัญญาได้ แต่จะต้องมีการส่งดอกเบี้ยจนครบแล้วเท่านั้น 

 • สำหรับผู้กู้เดิมที่มีประวัติการชำระเงินดี ไม่มีประวัติค้างชำระ
 • วันที่ลงทะเบียนสินเชื่อ ธกส 2566 จะต้องไม่มียอดค้างชำระ หรือมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในปัจจุบัน

เมื่อสินเชื่อเงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566 ที่ทำการลงทะเบียนไป ได้รับการอนุมัติแล้ว จากนั้นทางระบบของ ธ.ก.ส.จะทำการโอนเงินสินเชื่อ ธกส 2566 เข้าบัญชีเงินฝากโดยตรงของผู้กู้ภายใน 1 วัน ซึ่งลูกค้าสามารถถอนเงินสดหรืออาจจะดูวิธีกดเงิน ธกส ได้สำหรับการกดเงินผ่านตู้ ATM โดยใช้บัตร ATM หรือบัตรเดบิต และการบริการกดเงินไม่ใช้บัตรผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

บัตรกดเงินสด a money

 • 7,000 บาท/เดือน
 • ไม่เกินร้อยละ 17-25 ต่อปี
 • อายุ 20-60 ปี

บัตรเครดิตกรุงศรี

 • เงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน
 • ไม่เกิน 16% ต่อปี
 • อายุ 20-65 ปี

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

 • ต้องมีรายได้ประจำ
 • ไม่ระบุ
 • อายุ 20-60 ปี