สินเชื่อส่วนบุคคล citi

สินเชื่อส่วนบุคคล citi

 • เงินเดือน 20,000 บาท
 • ระหว่าง 13.99-25% ต่อปี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป

 • LINE icon Line

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล citi ธนาคารซิตี้แบงค์ 2566 ผ่านยากไหม

สินเชื่อส่วนบุคคล citi หรือสินเชื่อธนาคารซิตี้แบงค์ ที่เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ ที่ผู้กู้สามารถจะนำไปใช้จ่ายได้ตามความเป็นต้องการ อาทิ การใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น ซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย หรือเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล หรืออื่นๆ ซึ่งเป็นสินเชื่อบุคคลที่มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้กู้ รวมไปถึงการทำกิจการรายย่อยต่างๆ เหมือนการมีเงินสดพร้อมใช้ในยามฉุกเฉินได้ตามต้องการ

แนะนำสินเชื่อส่วนบุคคล citi ของธนาคารซิตี้แบงค์ 2566

เงื่อนไขต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล citiสินเชื่อ ซิตี้ แอดวานซ์ 

 1. สินเชื่อส่วนบุคคล citi จะอนุมัติสินเชื่อให้ 1.5 เท่าของรายได้ สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท
 2. จะอนุมัติสินเชื่อให้สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท กรณีที่ผู้กู้มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 3. โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 13.99% แต่ไม่เกิน 25% ต่อปี

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล citi 

 1. ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย และต้องมีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วจะต้องไม่เกิน 60 ปี 
 2. ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล citi จะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำจะต้องมีอายุการทำงานหรือผ่านการทดลองงานมาแล้วตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป 
 3. สำหรับผู้ดำเนินธุรกิจจะต้องเป็นประเภทเดียวกันอย่างน้อยจะต้อง 2 ปีขึ้นไป 
 4. สำหรับผู้ขอสินเชื่อซิตี้แบงค์รายใหม่ ที่ยังไม่เคยเป็นลูกหนี้ของธนาคารซิตี้แบงค์ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยผู้ขอสินเชื่อที่มีรายได้ น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีสินเชื่อบุคคลหรือสิเชื่อบัตรกดเงินสด จากสถาบันการเงินอื่นๆในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้านี้หรือระหว่างที่กำลังสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล citi ไม่เกิน 3 แห่ง 
 5. ผู้สมัครสินเชื่อซิตี้แบงค์จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน 
 6. สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

เอกสารที่จะใช้ในการสินเชื่อส่วนบุคคล citi

 1. จะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการพร้อมด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. ใช้สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง โดยอายุของเอกสารย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 เดือน
 3. ใช้สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 4. กรณีเจ้าของกิจการ จะต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดประกอบในการสมัครสินเชื่อ ซิตี้ แอดวานซ์

สินเชื่อส่วนบุคคล citi สมัครแล้วผ่านยากไหม

จากการบอกเล่าขอของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล citi แจ้งว่าหากกรณีเตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วนำไปยื่นที่สาขาธนาคารซิตี้แบงค์จะรู้ผลอนุมัติได้เลย สำหรับการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล citi ผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถจะรู้ผลการอนุมัติให้ได้ ภายใน 3 – 5 วันทำการ

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

แอพห้าให้มันนี่ (ฟินนิกซ์)

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ดอกเบี้ยต่อปีที่ 36%
 • ขั้นต้้ำอายุ 18 ปี

ศรีสวัสดิ์เงินติดล้อ

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ไม่ระบุ
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

สินเชื่อประชาชนสุขใจ

 • เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
 • ไม่ระบุ
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป