สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ

สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ

 • ไม่กำหนดรายได้ แต่ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ร้อยละ 1 ต่อเดือน
 • อายุ 20-65 ปี

 • LINE icon Line

สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบกับสินเชื่อปลดหนี้นอกระบบอื่นๆ 2566

สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ 2566, 2023 ซึ่งจริงๆก็มีสินเชื่อหลายประเภทที่ให้วงเงินสูง ที่สามารถจะนำไปปลดหนี้นอกระบบได้ เพื่อเป็นการลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด นอกจากสินเชื่อธนาคารออมสินแล้วก็ยังมีอีกหลายๆธนาคารที่สามารถจะขอสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบได้เช่นกัน

แนะนำสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบและสินเชื่อปลดหนี้นอกระบบอื่นๆ

สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ 2566,2023

เป็นโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อปลดหนี้นอกระบบของธนาคารออมสิน ซึ่งให้วงเงินสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาทด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1% ต่อเดือน และให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 5 ปี โดยคุณสมบัติของผู้กู้มีดังนี้

 1. จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. จะต้องมีรายได้ และการประกอบอาชีพที่เป็นหลักแหล่งชัดเจน
 3. มีสถานที่ประกอบอาชีพ และมีรูปถ่ายขณะปฏิบัติงาน
 4. จะต้องลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ในวันที่มีการสมัครขอสินเชื่อกับธนาคารออมสิน
 5. จะต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 6. การสมัครโดยการเตรียมเอกสารและสามารถจะเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินได้เลย

สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ กับสินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สินเชื่อที่ให้วงเงินสูง สามารถจะใช้ปลดหนี้นอกระบบได้ โดยในการสมัครไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งกู้ง่ายถึงแม้ว่าจะไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย โดยวงเงินสินเชื่อจะอนุมัติได้สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ย 20% – 22% ต่อปี โดยผู้สมัครขอสินเชื่อจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป  และจะต้องมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. สำหรับเจ้าของร้านค้า หรือกิจการรายย่อยทั่วไป จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป และจะต้องเปิดร้านมาแล้ว 2 ปีขึ้นไป
 3. ผู้สมัครขอสินเชื่อจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน และไม่มีหนี้สินมากมายจนล้นตัว

สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบกับสินเชื่อส่วนบุคคลเฮงลิสซิ่งพร้อมใช้

อยากปลดหนี้นอกระบบแต่ติดแบล็คลิสกับสินเชื่อส่วนบุคคลเฮงลิสซิ่งพร้อมใช้ โดยจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อ 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี โดยคุณสมบัติผู้ขอสมัครสินเชื่อปลดหนี้นอกระบบ

 1. จะต้องเป็นบุคคลธรรมดามีสัญชาติไทยและอายุระหว่าง 20 – 65 ปี
 2. จะต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 6,000 บาท ขึ้นไป 
 3. มีอายุการทำงานตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป และจะต้องผ่านการทดลองงานแล้ว 
 4. ผู้ขอสินเชื่อในการปลดหนี้นอกระบบ จะต้องพักอาศัยและมีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
 5. และจะต้องมีสถานที่ทำงาน อยู่ในระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร จากสาขาที่ยื่นสมัครขอสินเชื่อ
 6. ผู้สมัครขอสินเชื่อจะต้องมีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของ P-Loan รวมกันทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 3 แห่ง

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

บัตรเครดิตกสิกร

 • เงินเดือนเริ่มต้น 7,000 บาท
 • สูงสุด 16% ต่อปี
 • อายุ 20-80 ปี

สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ

 • ไม่กำหนดรายได้ แต่ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ร้อยละ 1 ต่อเดือน
 • อายุ 20-65 ปี

citi ready credit

 • เงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน
 • ไม่เกิน 28% ต่อปี
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป